Ni
zo 6-9

COVID-19 compensatieregeling zaalhockey

COVID-19 compensatieregeling zaalhockey 

De inschrijving voor het zaalhockey is geopend. Wij merken dat sommige leden zich afvragen hoe het zit met de zaalcontributie bij een eventuele (gedeeltelijke) afgelasting van het zaalhockeyseizoen door COVID-19. 

Vooraf is het goed om aan te geven dat de exploitatie van de Hockeydome/zaalhockey veel kosten met zich mee brengt. Denk hierbij aan de onderhoudskosten en de kosten van energie voor het opgeblazen houden van de hockeydome. Daarnaast brengt de KNHB kosten in rekening voor het inschrijven van de zaalteams. Ondanks deze hoge kosten vinden wij dat de deelnemers aan zaalhockey gecompenseerd moeten worden bij een (gedeeltelijke) afgelasting van het zaalhockeyseizoen. 

 Hoe ziet de compensatieregeling eruit? Van de betaalde contributie houden wij -ter dekking van de vaste kosten bij 1e en 2e lijnsteams en breedte- en seniorenteams € 35 in; bij recreanten, 3- 6- en 8-tallenteams is dit € 20. In geval van voortijdige of tussentijdse beëindiging van het zaalseizoen door COVID-19, betalen wij het resterende deel naar rato van het aantal uitgevallen competitieweken aan de deelnemers terug. Wij regelen de terugbetaling, hier hoeft u zelf niets voor te doen. 
De volledige spelregels kunt u vinden in de ‘aanmeldbrief zaalhockey 2020 – 2021’. 
Wij kijken uit naar een wederom mooi en succesvol zaalhockeyseizoen!
Het bestuur