Ni
vr 19-6

ALV maandag 6 juli 2020 20.00 uur in clubhuis

Agenda Algemene Ledenvergadering HC Tilburg

Het bestuur nodigt u als lid uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV wordt gehouden op maandag 6 juli 2020 om 20.00 uur in of rond het clubhuis met inachtneming van de door de overheid en het RIVM afgekondigde maatregelen naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak.

 

Statutair (art. 16 lid 1) is de ALV toegankelijk enkel voor leden.

 

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen ALV dd 18 mei 2020

4. Toelichting plan seizoen 2020-2021

5. Vaststellen begroting seizoen 2020-2021

6. Vaststellen contributie reglement

7. Rondvraag

8. Sluiting

 

Beschikbare documentatie

De vergaderstukken zijn achter de login op de website beschikbaar. U kunt ook altijd via een mail aan [email protected] deze stukken opvragen

 

Bestuur Hockeyclub Tilburg, 29 juni 2020