Ni
di 17-3

Update Bestuur

"Blijf fit, blijf betrokken, doe verstandig”
 
Het hoeft geen nadere toelichting dat de wereldwijde impact van het Corona-virus een grote invloed heeft op ons welzijn en onze welvaart. We kunnen nu nog enkel gissen naar de uiteindelijke duur en impact hiervan. Wat we wel weten is dat de ontwikkelingen zich in hoog tempo ontvouwen. Het bestuur wenst te benadrukken dat het ons aller belangrijkste prioriteit is om de grote nadelige risico’s en effecten op gezondheid en ons welzijn zoveel mogelijk te beperken. Lekker sporten en hockeyen blijft ons inziens de belangrijkste bijzaak in het leven, waarbij nu andere prioriteiten gelden. Dat ontslaat ons als sportvereniging en hockeyclub dan ook niet van onze verantwoordelijkheid om opvolging te geven aan alle genomen maatregelen. Vanuit onze bedrijfsvoering en bestuurlijke verantwoordelijkheid, hebben we gisteravond een conference call gehad. Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de stand van zaken, getroffen maatregelen en alles wat nog meer relevant is. Tot slot, we roepen jullie op om fit te blijven, als team betrokken te blijven en doe verstandig. Dus geeft opvolging aan alle adviezen van de overheid, het RIVM, de veiligheidsregio, gemeente, scholen en onderwijs. We kijken allen uit naar het moment dat we weer naar de club kunnen om samen te komen en hockey te spelen, te begeleiden of te kijken. 
Tot dat moment wensen we iedereen die zelf of van wie naasten of bekenden zijn of worden getroffen door het virus, veel gezondheid, een spoedig herstel en veel sterkte toe. We hopen elkaar snel weer te treffen als het juiste moment daar is. 
 
Het bestuur
 
Genomen maatregelen
Het bestuur heeft op basis van de tot op heden beschikbare informatie en door de overheid getroffen maatregelen- besloten tot de volgende maatregelen:
  1. Clubhuis en complex blijft minimaal dicht tot 6 april.
  2. De club, trainers en staff zullen tot 6 april geen collectieve trainingen of teambijeenkomsten organiseren.
  3. We werken hard aan het aanbieden van individuele fitheidsprogramma’s en/of oefeningen die via de trainers en/of collectief zullen worden aangeboden.
  4. Het bestuur vergadert tot nader order via conference calls; fysieke bijeenkomsten van bestuur en/of commissies worden ontmoedigd. Eventuele bilaterale ontmoetingen kunnen plaatsvinden mits geen van de deelnemers klachten heeft, voldoende afstand in acht wordt genomen en de overige ‘social distancing’ maatregelen in acht worden genomen.
Indien de officiële instanties daartoe besluiten of nadere instructies geven, zullen wij deze overnemen en jullie daarover berichten.
 
Financiële impact sluiting clubhuis en complex
Er is en impact analyse uitgevoerd van de sluiting van het clubhuis en het complex tot 6 april. Daarbij is rekening gehouden met het niet doorgaan van evenementen en toernooien. Met name de horeca exploitatie wordt zeer hard geraakt aangezien een belangrijk deel van de jaaromzet en de winst in deze periode gerealiseerd zou worden. Ondanks getroffen en te treffen maatregelen zoals werktijdverkorting, bevriezing van inkopen, verdere kostenbeperking, uitstel van belastingverplichtingen, hebben we een flinke omzetschade met als gevolg ook het mislopen van de marge. Het bestuur zal eea in een meerjarenperspectief bezien en daar tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering over berichten.
 
Geplande evenementen en afgelastingen
Helaas heeft de huidige situatie ook gevolgen voor een aantal geplande evenementen:
13 april             Topjeugd toernooi NOG ONBEKEND
22-23-24 april   International Super Veterans Tournament AFGELAST
30-31 mei        Internationaal Kruiken Toernooi GAAT VOORALSNOG DOOR
 
Impact op hockeycompetitie
De KNHB heeft eerder aangegeven dat alle trainingen, wedstrijden en competities zowel regionaal, nationaal als internationaal tot 6 april zijn stilgelegd. Vanochtend heeft de KNHB in aanvulling laten weten dat er diverse scenario’s worden uitgewerkt voor de herstart van de competitie. Op basis van de huidige maatregelen die tot 6 april lopen, heeft de KNHB aangegeven dat sowieso niet in het eerste (Paas) weekend van 11 en 12 april competitiewedstrijden worden gepland. Hierdoor krijgen teams de gelegenheid de voorbereiding op te pakken waarbij een eventuele eerste competitieweekend op 18 en 19 april zou kunnen worden afgewerkt. Natuurlijk wordt hierbij rekening gehouden met schoolvakanties enerzijds maar ook met afronding van nationale en internationale competities en de voorbereidingen voor de nationale teams voor de Olympische Spelen. Een hele complexe puzzel waarbij de komende weken zal blijken of en op welke wijze de huidige maatregelen na 6 april worden voortgezet, aangepast of ingetrokken. 
Het bestuur volgt natuurlijk de uitkomst hiervan met grote belangstelling en we zullen communiceren wanneer er meer informatie is. 
 
Dome
Het is tot op heden vanwege het weer nog niet mogelijk gebleken om de dome af te breken, simpelweg omdat het zeil droog moet zijn voordat dit opgevouwen wordt. Inmiddels heeft de leverancier, Polyned, ons ook medegedeeld dat zij per direct gestopt is met het demonteren van luchthallen ivm het Corona-virus. In ieder geval worden tot 6 april geen demontages uitgevoerd.  We houden nauwlettend in de gaten wanneer we zsm na 6 april de dome kunnen opruimen
 
Algemene Ledenvergadering verplaatst naar dinsdag 14 april 2020 20.00 uur
Tijdens deze vergadering zullen we de jaarcijfers over het seizoen 2018-2019 vaststellen en bij de (financiële) actualiteit stilstaan. 
Tevens staan de volgende bestuurswisselingen geagendeerd:
Terugtreden als bestuurslid: Floris van der Heijden (secretaris), Mayke Brouwers (hockey)
Voorstel tot toetreden als bestuurslid: Harm Schampers (secretaris), Jeroen Damen (hockey), Mark van Kempen (juridische zaken), Carlo Korssen (digital, innovation). 
 
Vragen?
Voor al je vragen hebben we een email adres [email protected] in het leven geroepen.