Ni
wo 17-7

Gepland onderhoud aan velden in zomerstop

Beste leden, trainers en coaches,

Zoals aangegeven in de ALV van afgelopen maandag 24 juni j.l. is in het meerjaren onderhoudsplan opgenomen om in 2019 een aantal velden van een nieuwe toplaag te voorzien.

In de zomerstop worden de toplagen van de velden 2, 5, 6 en miniveld 2 vervangen. Dit is gepland voor de periode vanaf maandag 8 juli tot en met vrijdag 29 augustus. Gedurende deze periode kan er geen gebruik gemaakt worden van deze velden.

Tevens zal noodzakelijk herstel plaats vinden van de onderlaag van veld 4. Deze werkzaamheden zijn gepland vanaf maandag 22 juli tot en met zondag 11 augustus.  Ook veld 4 zal gedurende deze periode niet beschikbaar zijn.

E.e.a. zal uiteraard de nodige perikelen met zich meebrengen t.a.v. geplande trainingen en oefenwedstrijden gedurende genoemde periodes.

Met het vooruitzicht dat we vanaf begin september wel weer over kwalitatief goede velden beschikken!

T.a.v. oefenwedstrijden zullen verzoeken om meerkampen niet gehonoreerd kunnen worden. Dit om toch zoveel mogelijk teams de gelegenheid te bieden gebruik te maken van ons eigen complex.