Ni
do 6-9

Ophalen scheidsrechterkaarten

De scheidsrechterskaarten van alle geslaagden in de eerste helft van 2018 zijn binnen! Daarnaast liggen er nog kaarten, die niet eerder zijn opgehaald.

Het ophalen van de scheidsrechterskaarten kan elke zaterdagmorgen vanaf 8 september en vanaf 10.30 uur bij de wedstrijdtafel (bij Annie Jansen van der Sligte).

Kaarten worden alleen aan de betrokkene zelf verstrekt en dus niet aan een derde meegegeven.