Ni
wo 4-7

ALV 27 augustus 2018

ALV MAANDAG 27 AUGUSTUS 20.00 uur.
Geachte leden en betrokkenen bij HC Tilburg,


Het bestuur van HC Tilburg nodigt u uit om op maandag 27 augustus om 20.00 uur naar de Algemene LedenVergadering te komen in het clubhuis aan de Bredaseweg. Op de agenda staat o.a. het voorstel tot benoeming van Patricia Bus als nieuwe penningmeester en een toelichting op de actuele ontwikkelingen.


Statutair gezien (art. 16 lid 1) is de ALV toegankelijk voor leden. Omdat die leden tijdens de ALV ook spreek- en stemrecht hebben worden zij  verzocht bij aanvang van de ALV de presentielijst te tekenen.


Volgens (art. 16lid 2 van) de statuten is het bestuur echter bevoegd ook anderen dan leden tot de ALV toe te laten. Aldus zijn ook personen die een directe relatie tot de club hebben (zoals betaalde krachten, vrijwilligers en sponsors van HCT, alsook  ouders van niet-stemgerechtigde juniorleden) als toehoorder welkom op de ALV .


Hopelijk zien we u maandag 27 augustus, of zoveel eerder op de velden.  

Een fijne zomerstop gewenst. 

Bestuur HC Tilburg