Se
ma 11-6

Regels teamindeling senioren en jong senioren elftallen

Elk jaar zorgen de seniorencommissie en de jongseniorencommissie dat alle spelende seniorenleden in een team worden ingedeeld, zodat de leden kunnen deel nemen aan de competitie. Dit is een hele klus, waarbij de belangen van alle leden zo goed mogelijk behartigd moeten worden. Immers leden willen niet alleen ingedeeld worden in een team waar zij zich prettig bij voelen, maar ook bij voorkeur in een team dat op een niveau speelt dat passend is bij de kwaliteiten van dat team. Immers spelplezier en sportiviteit staan voorop. Vanuit deze insteek proberen de commissies zo goed mogelijk een teamindeling te maken. Om te zorgen voor een goede competitie worden jaarlijks bij de hockeybond door de commissies verzoeken ingediend voor speelsterktes in de competitie. Helaas honoreert de hockeybond deze verzoeken niet altijd.

De commissies doen elk jaar hun uiterste best om voor een goede teamindeling te zorgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de richtlijnen van de KNHB én proberen de commissies zoveel mogelijk rekening te houden met individuele verzoeken en verzoeken vanuit de teams. Het mag duidelijk zijn dat deze klus niet eenvoudig is. Soms leeft de veronderstelling dat aan alle wensen kan worden voldaan. Echter, het is bijna onmogelijk om rekening te houden met alle verzoeken die de commissies binnenkrijgen. Om de verwachtingen van de leden zo goed mogelijk te managen is gekozen voor een transparante en vroegtijdige communicatie betreffende de teamindeling. Maar ondanks deze communicatie zijn er soms toch leden die teleur gesteld zijn als zij kennis nemen van de uiteindelijke teamindeling. Immers, uiteindelijk zullen de commissies rekening moeten houden met alle leden die ingedeeld moeten worden in een team.

Door duidelijk te communiceren welke regels er gelden voor de teamindeling, hopen de commissies dat er meer begrip is voor de uiteindelijke teamindeling.

Regels teamindeling seniorenteams en jongseniorenteams seizoen 2018-2019

  1. De seniorencommissie (bestaande uit een elftallenheren- en een elftallendamescommissie) en de jongseniorencommissie zijn verantwoordelijk voor de teamindeling van de seniorenteams (muv D1, D2, H1 en H2) én de jongseniorenteams en daarmee bepalen deze commissie de uiteindelijke teamindeling van de dames- en herenteams en de jongedames- en jongherenteams.
  2. Na de bekendmaking van de teamindeling is de teamindeling definitief en kunnen leden niet zonder toestemming van de seniorencommissie en/of jongseniorencommissie zich voegen bij een ander team dan waar men bij in is ingedeeld. Dit geldt ook voor leden die zich gedurende het seizoen willen voegen bij een ander team. Ook hiervoor is altijd de toestemming nodig van de seniorencommissie en jongseniorencommissie.
  3. Spelers/speelsters uit de jeugdteams van de A-categorie en de (jong)seniorenteams worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld om via een enquête aan te geven wat hun voorkeur is voor de teamindeling. Deze enquête wordt in het voorjaar per mail aan deze spelers/speelsters verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van alle leden om zelf zorg te dragen dat het juiste e-mailadres in Lisa staat vermeld. Spelers/speelsters die geen enquête invullen hebben daarna geen mogelijkheid meer om hun voorkeur voor de teamindeling kenbaar te maken.
  4. Verzoeken voor een teamindeling voor een seniorenteam (dames of heren) of een jongseniorenteam dienen vóór 1 juni 2018 per e-mail ingediend te zijn bij de seniorencommissie ([email protected] of [email protected]) én de jongseniorencommissie ([email protected]). Verzoeken die ingediend zijn na 1 juni 2018 worden niet meer gehonoreerd.
  5. Alle verzoeken voor teamindeling worden beoordeeld en de seniorencommissie en de jongseniorencommissie bepalen of het verzoek kan worden gehonoreerd. Bij de afweging hiervan bekijken de commissies of het verzoek past in de totale teamindeling van alle teams.
  6. Een door de leden zelf samengesteld team (ook wel een vrienden- of vriendinnenteam genoemd) bestaat uit minimaal 14 spelers/speelsters en dient zelf zorg te dragen voor een coach en trainer. De seniorencommissie en de jongseniorencommissie hebben het recht om een vrienden- of vriendinnenteam aan te vullen met spelende leden tot een maximum van 16 spelers/speelsters.
  7. Een team moet minimaal bestaan uit 13 spelers/speelsters. Dit kunnen leden zijn die volledig spelend lid zijn en duoleden. Duoleden zijn leden die samen met een ander duo-lid een lidmaatschap delen. Een team kan dus in theorie bestaan uit minimaal 26 duo-leden. Duo-leden dienen ieder jaar opnieuw door te geven met wie zijn duo-lid zijn en in welk team zij samen met dit ander duo-lid willen spelen. Het team waar zij in willen spelen als duo-lid moet aangeven dat dit akkoord is.
  8. Een zogenaamd 18+ team (dit is een (jong)seniorenteam waarvan de spelers/speelsters allemaal dan wel grotendeels een leeftijd hebben van onder de 25 jaar) heeft een begeleider (coach) van minimaal 25 jaar of ouder. De seniorencommissie en jongseniorencommissie kunnen de betreffende teams vragen om zelf zorg te dragen voor een begeleider van 25 jaar of ouder. Als dit het geval is, zorgt het team dat deze begeleider ook in Lisa staat vermeld.
  9. De jongseniorencommissie kan besluiten om voor de samenstelling van HJ1 en DJ1 een selectietraining te houden. De jongseniorencommissie bepaalt in overleg met de technisch jeugdmanager welke leden uit de A-jeugd en uit de jongseniorenteams uitgenodigd worden voor deze selectietraining. De seniorencommissie kan besluiten om voor de samenstelling van D3 en/of H3 een selectietraining te houden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws