Ni
ma 9-10

Realisatie HockeyDome definitief!

Nadat er eerder sprake was van positieve besluitvorming door de besturen van HC Tilburg en SHOW en er inmiddels een mooi bedrag is opgehaald met de crowdfundingactie, is afgelopen week een overbruggingsregeling getroffen met de Rabobank over het restant van de benodigde financiering. Inmiddels zijn de opdrachten verstrekt aan de leveranciers en zal er eind november een prachtige blaashal gerealiseerd worden op veld 1. Meer mogelijkheden om te trainen, meer reuring en clubgevoel, eigen horeca, altijd mensen aanwezig en niet meer reizen naar afgelegen sporthallen. Daarmee hebben we de primeur in Zuid-Nederland en daar mogen we trots op zijn!

Projectleider
Marc Vintges is door het bestuur benoemd tot projectleider voor de realisatie van de HockeyDome. Marc is als voorzitter van de werkgroep nauw betrokken geweest bij het haalbaarheidsonderzoek en zal in zijn nieuwe rol het (intensieve) voorbereidings- en realisatietraject begeleiden. Ter ondersteuning van Marc zijn we nog op zoek naar een aantal betrokken leden. Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. de HockeyDome kan men zich tot Marc wenden via [email protected]

Vervolg crowdfundingactie
Er is inmiddels een aanzienlijk bedrag opgehaald met de crowdfundingactie, maar we zijn er nog niet… Aangezien de actie nog niet het gewenste bedrag van € 400.000 heeft opgeleverd, is een financiële regeling met de Rabobank getroffen. Om die reden zal er op korte termijn een vervolg worden gegeven aan de crowdfundingactie. Financiering middels crowdfunding leidt immers tot hogere betrokkenheid, lagere rentelasten en een eenvoudigere exploitatie. Bovendien geeft crowdfunding voor de deelnemers een mooi rendement op hun investering (tot 3.1% per jaar!).

Vrijwilligers
Voor de realisatie van dit project zijn veel vrijwilligers noodzakelijk. Niet alleen voor de op- en afbouw van de blaashal, maar ook voor de exploitatie. Om die reden wordt verwacht dat ieder team dat deelneemt aan de zaalhockeycompetitie een aantal vrijwilligers aanlevert. Maar het zou fijn zijn als er zich nog meer betrokken leden aanmelden, die hun steentje willen bijdragen aan dit ambitieuze project. Meer informatie over werkzaamheden en tijdsbesteding volgt binnenkort.

De komende weken zullen er met enige regelmaat nieuwsberichten worden geplaatst om een update te geven van de voortgang van de werkzaamheden. Laten we er met zijn allen de schouders onder zetten en er een succes van maken!

Nieuws afbeelding

Reacties

Eelco Oostra

9-10-2017 @ 16:00:18 |Mooi werk hoor !! Trots op de club en dank aan de Rabobank en Marc Vintges !

Reageer op het nieuws