Ni
za 4-11

VOG informatie voor vrijwilligers HC Tilburg


Bij HC Tilburg kom je voor je plezier, om sport te beoefenen of ernaar te kijken. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een prettig en vellig sportklimaat. Toch kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van ongewenst gedrag. Dit komt helaas vaker voor dan je denkt.


HC Tilburg wil een preventief beleid voeren om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Bovendien heeft de KNHB alle clubs verzocht een tuchtreglement en een protocol tegen seksuele intimidatie in te voeren. Daarom is de commissie ´Veilig SportKlimaat Tilburg` (VSK) opgericht, die houdt zich bezig met beleidsadvies aan het bestuur en het opzetten van een reglement en protocol.


Daarnaast is, in overeenstemming met het bestuur van HC Tilburg, besloten om voor elke vrijwilliger van 18 jaar en ouder (of in het jaar dat je 18 wordt), die in aanraking komt met de doelgroep jongste jeugd, jeugd en 18+ teams, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Dit geldt ook voor de (betaalde) trainers/ coaches.


Wat betekent dat voor jou? De VOG aanvraag verloopt als volgt:

  1. De commissie VSK doet per individu de aanvraag voor een VOG bij de dienst Mijn Justis

  2. Hierna ontvangt de vrijwilliger een e-mailbericht met het verzoek de aanvraag af te ronden.

  3. Hiervoor heeft de vrijwilliger een DigiD nodig. Als je die nog niet hebt, kun je in deze link lezen hoe je hem kunt aanvragen: https://www.gratisvog.nl/procedure/digid-voor-vrijwilligers.

  4. Als de vrijwilliger de aanvraag heeft afgerond, neemt Justis binnen 8 weken een beslissing. In de praktijk krijgt de vrijwilliger zijn VOG meestal binnen anderhalve week.

  5. Als uit onderzoek van Justis blijkt dat de vrijwilliger in aanraking is geweest met Justitie, gaat Justis na of dit relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. In dat geval duurt het vaak langer dan 2 weken voordat de vrijwilliger bericht krijgt.

  6. Wanneer je de VOG hebt ontvangen stuur je een scan hiervan naar [email protected] Het origineel lever je in bij de verenigingsmanager, Harrie de Kort. Uiteraard wordt zeer vertrouwelijk omgegaan met de ontvangen VOG´s.

  7. Als er relevant contact met Justitie is geweest, volgt een gesprek met een bestuurslid en een commissielid VSK om te bekijken of de vrijwilligerstaak voortgezet kan worden.

  8. Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag van de VOG.

  9. De VOG wordt elke vier jaar aangevraagd.Met vriendelijke groet,
Odette Moschner en Saskia Tuerlings-de Bock


Veilig Sport Klimaat / HC Tilburg

Nieuws afbeelding