hockey voor 5- en 6-jarigen

MUNKEY

ACTUELE MEDEDELINGEN


Eerste MUNKEYles 2017-2018: 6 september 2017
Tijd: 16.00u-16.55u (aanwezig 15.50u)
Locatie: veld 3 (ligt tegen het clubhuis aan, Bredasewegzijde)
Er is voldoende plek voor nieuwe deelnemers.
Eerst tweemaal proefles volgen, mag ook.
Informatie:
[email protected]
Aanmeldingsformulier: aanmeldformulier.
Het lesprogramma 2017-2018 staat verderop deze pagina.
Let op! Dit trainingsschema kan qua data iets afwijken van het trainingsschema van de Jongste JeugdTEAMS.
 

Let op! Heeft uw kind vorig seizoen MUNKEYlessen gevolgd en is hij/zij komend seizoen oud genoeg om naar de Fjeugd te gaan? Op 2 september 2017 wordt uw kind dan verwacht tijdens de Kick Off Jongste Jeugd. Info: lijncoördinator Fjeugd (Jessica de Korte) via [email protected].VAN JONGSTE JEUGD NAAR JEUGD

START MUNKEY: VANAF 5 JAAR
De Jongste Jeugd Commissie ([email protected]) is er voor leden van HC Tilburg vanaf 5 jaar tot 10 jaar. Op dit moment is er geen wachtlijst voor de allerjongste groep van de Jongste Jeugdcategorie: MUNKEY. Uw kind kan al meedoen met de MUNKEYlessen vanaf zijn/haar 5e verjaardag. De MUNKEYlessen zijn voor jongens en meisjes samen.


MUNKEY: SPELEND LEREN VOOR HOCKEY
De MUNKEYkids spelen en bewegen 1 keer in de week en spelen op zaterdag geen wedstrijdjes. Afhankelijk van de samenstelling van de MUNKEYgroep wordt er tijdens de MUNKEYlessen tijd ingeruimd om onderling (verschillende soorten) hockeygerelateerde partijtjes te spelen, omdat ook de jongste kinderen vaak aangeven graag al 'echt een wedstrijdje te willen hockeyen'.

 

NA MUNKEY: HOCKEY
Is uw kind in seizoen '17-'18 aangemeld ([email protected]) als MUNKEYlid (leeftijdscategorie Gjeugd) dan stroomt uw kind, indien hij of zij voor 1 oktober 2018 6 jaar is, na zomervakantie 2018 door naar de 1ejaars Fjeugd ([email protected]). Deze Fjeugd traint 1 keer per week en speelt (in teams van circa 8 meisjes of 8 jongens) op zaterdag KNHB-competitiewedstrijden. Een zaterdagwedstrijd van de Fjeugd betreft 2 parallelle partijtjes, 3 tegen 3, elk op een achtste veld. De Fjeugd stroomt na ca. anderhalf jaar door naar de Ejeugd (6 tegen 6 op een kwart veld) en tenslotte naar de laatstejaars Ejeugd (8 tegen 8 op een half veld). Daarna begint pas het elftalhockey. Dan zit immers de Jongste Jeugd ([email protected]) erop en gaat het hockeyen verder in de Jeugd ([email protected]). De kinderen zijn zodra ze op een elftalveld gaan spelen circa 11 jaar.

 


MUNKEY-PROEFLES

DEELNAME AAN 2 MUNKEY-PROEFTRAININGEN EN INSTROMEN BIJ MUNKEY KAN GEDURENDE HET GEHELE SEIZOEN OP AFSPRAAK MET DE LIJNCOORDINATOR. (Proeftrainen kan al voordat uw kind 5 jaar is. De MUNKEYlessen volgen, kan vanaf de 5e verjaardag.)

MUNKEY-INFORMATIE
L
ijncoördinator MUNKEY: Karin Beerthuijzen (lid Jongste Jeugd Commissie).
E-mail: [email protected]

MUNKEY-AANMELDING
Lidmaatschap aanmelden kan o.v.v. MUNKEY/G-JEUGD via het aanmeldformulier op www.hctilburg.com.
      

 

 


MUNKEY-TRAINERS

De trainers 2017-2018 zijn allen enthousiaste (veelal jonge) leden (uit de Djeugd tot en met de Bjeugd) van HC Tilburg: Julia, Kaya, Britt, Zoë, Timme, Max, Pleun en (tot aan de winterstop)Carlijn. Alle trainers hebben reeds een aantal weken stage gelopen bij MUNKEY om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. We hebben ook voor komend seizoen een aantal toppertjes. Zij willen graag in hun vrije tijd een bijdrage leveren aan het trainerschap van de jongste jeugd. En samen met en door de MUNKEYkids op een plezierige wijze steeds beter worden in het training geven en begeleiden van jonge kinderen. De MUNKEYtrainers komen een paar keer per jaar bij elkaar om de MUNKEYaanpak op elkaar af te stemmen en te verbeteren. We bieden hen daarbij ondersteuning bij reflectieopdrachten. Elk half seizoen bieden we via de Hockey Technisch Jeugd Manager (Nathan Kipp) bij MUNKEY een leerplek voor een aantal nieuwe stagiaires (studenten van ROC Sport en beweging) onder begeleiding van (tot de winterstop) technisch coördinator Carla Kasdorp (en daarna a.i. Jan de Hoon).

 


MUNKEY-CONCEPT 

 
 
 
 

"EEN MUNKEY SPEELT FUNKEY, maar MUNKEY is meer dan funkey."

 • MUNKEY betreft hockeylessen voor de allerkleinsten (de categorie 5-/6jarigen) op het kunstgrasveld van de vereniging. Locatie MUNKEY: HC Tilburg Bredaseweg, Tilburg.
 • MUNKEYkids zijn leden van HC Tilburg.
 • MUNKEY is vanaf seizoen 2014-2015 voor het eerst opgezet en uitgevoerd. De MUNKEYlessen worden gegeven door geselecteerde HCTjeugdleden en ROCstagetrainers o.l.v. de technisch coördinator jongste jeugd. De lessen zijn samengesteld op basis van opgedane inspiratie uit bewezen succesvolle lesprogramma's van de KNHB en andere balspellessen gericht op de specifieke belevingswereld van de leeftijdsgroep. O.b.v. aansprekende kinderthema’s in de 1e fase en 2e fase (tot de winter) waarbij ook vooral beweging en daarbij met name balspel en hockeybeginselen (o.a. m.b.v. knotshockey, hoepels, schuimbuizen, ringen en stokken, maar óók voetbal) aan bod komen. In de 3e fase (voorjaar) worden i.t.t. in het funkey-lesprogramma van de KNHB vooral hockeylessen met soms knots en vooral stick en bal aangeboden.
 • Elke les krijgen de kinderen in carousselvorm de oefeningen aangeboden.
 • Per periode komen 4 hockeybeginselen uitvoerig aan bod.
 • In de oneven weken wordt er aandacht besteed aan een oefening m.b.t. een specifiek hockeythema (bijvoorbeeld 'mikken', 'tikken', 'hockeytechnisch gerelateerde basisvaardigheid', 'overspel') aangevuld met twee leuke balspeloefeningen en een circuitspel. De helft van de trainers blijft bij een oefening (en concentreert zich dus m.n. op de doelstellingen, uitleg en aanpak van een enkele oefening), de andere helft van de trainers begeleidt een groepje (van maximaal 8) kinderen langs vier oefeningen (en concentreert zich op het zijn van 'de veilige haven' voor en begeleiding van de kinderen).
 • In de even weken wordt er aandacht besteed aan 4 balspelvormen waarbij het onderwerp van de voorafgaande week in elke oefening speciaal onder de aandacht komt. De ene helft van de trainers loopt met een eigen groepje bij de oefeningen langs. De andere helft van de trainers (zoals dikwijls de stagetrainers) hoort niet specifiek bij een groepje en helpt verschillende kinderen met een meer individuele aanpak.
 • Elke twee weken worden in periode 1 en 2 de groepjes anders geformeerd. In periode 3 wordt i.v.m. evt. niveauverschillen steeds vaker met 'vaste' groepjes geoefend en gespeeld. Dikwijls (maar niet altijd) gebeurt het formeren o.b.v. vriendinnen-/vriendenverzoeken.
 • Omdat elke week kinderen kunnen instromen en omdat er jaarlijks kinderen uit de MUNKEYgroep van vorig seizoen meedoen (velen beginnen ook echt al met een proeftraining als ze 4 jaar zijn en zijn er direct vanaf hun vijfde verjaardag bij!), is er altijd een 'makkelijke' en een 'gemiddelde/gevorderde' MUNKEYvariant van de oefening beschikbaar in de trainersinstructies. Op die manier kan er ook voor deze jonge doelgroep (zowel trainers als kinderen) worden gedifferentieerd in de aanpak.
 • Afhankelijk van de ontwikkeling en het aantal kinderen in de groep worden parallel aan de oefeningen onderlinge 3 tegen 3 partijtjes gespeeld. Hierbij wordt een beroep gedaan op ouderhulp. Dit vinden de kinderen vaak erg leuk.
 • Elke periode wordt afgesloten met extra observatie van de ontwikkeling m.b.t. (basishockey-) vaardigheden, spelplezier en bewegingsmotivatie van de MUNKEYkids én de jonge trainers (of stagetrainers). Dit om het programma, de instructies en feedback/feedforward aan de trainers en aan de kinderen continu de juiste vorm te blijven geven en te zorgen dat de lessen bijdragen aan een fijne hockeystart bij de Fjeugd en vooral leuk en uitdagend zijn en blijven.
'Hockey is leuk en stoer! Niet alleen voor meisjes, maar zeker ook voor jongens! Kom gezellig trainen bij de MUNKEYkids, waar je zo nu en dan zelfs een balletje mag trappen of een partijtje hockey mag doen.'
           
Meenemen:
 • een hockeystick. Als proeftrainkind is dit niet verplicht; s.v.p. wel even bij aanmelding voor de proeftraining vermelden, indien je nog geen stick hebt; er zijn sticks te leen. Voor kinderen die hun stick vergeten mee te nemen, zijn sticks te leen; er wordt echter wel verwacht dat je je eigen stick aanschaft (voorzien van naam en telefoonnummer). Maar welk hockeykind heeft nu geen eigen stick en bal voor thuis?
 • buitensportschoenen/hockeyschoenen
 • gebitsbeschermer (Verplicht*)
 • scheenbeschermers (Verplicht*)
 • bij warm weer: water in een bidon
 • bij koud/nat weer: trui/trainingsjack, (hockey-)handschoentjes, regenjack
 • een hockeybal en het officiële hockeytenue van HC Tilburg is bij MUNKEY niet nodig, omdat MUNKEYkids geen competitie spelen. We overwegen wel een heus MUNKEYshirt (het is immers handig voor de trainers als de deelnemertjes tijdens de lessen beter herkenbaar zijn en een eenheid vormen). Hierover volgt informatie.

*Vanwege de veiligheid is het gewoon en VERPLICHT om tijdens hockey bovenstaande beschermende elementen te dragen. Dispensatie voor het niet dragen van een gebitsbeschermer kan aangevraagd worden onder bepaalde voorwaarden.
     

 

 

PROGRAMMA MUNKEYLESSEN
Seizoen 2017-2018

 
Trainingsdag: woensdag
Verzamelen*: 15.50u
Aanvang: 16.00u
Einde**: 16.55 u
Veld: 1 (onder voorbehoud van wijziging)

* MUNKEYkids verzamelen zich tussen 15.50u en 16.00u bij het poortje, BUITEN het trainingsveld. Voor ontvangst van proeftrainkids en nieuwe kinderen worden aparte afspraken gemaakt via MUNKEYlijncoördinator Karin. Zij is voor het beantwoorden van vragen dikwijls ook aanwezig op de club. Vanaf 16.00u worden de MUNKEY-kinderen bijeen geroepen en welkom geheten op het veld door technisch coördinator Carla (of a.i. Jan) of een van de MUNKEYtrainers. Wij willen ouders/verzorgers vriendelijk verzoeken om de kinderen voorafgaand aan de les het toilet te laten bezoeken. En s.v.p. het veld niet voorafgaand aan de training te betreden i.v.m. het uiteenzetten van de MUNKEYmaterialen en trainersinstructies.
**Om 16.55u zullen we z.s.m. het veld vrijmaken voor de volgende trainingen van Jongste Jeugdteams. De MUNKEYlessen zijn om 16.55u afgelopen. Ouders/verzorgers kunnen de kinderen ophalen bij het poortje.

MUNKEYDATA SEIZOEN 2017-2018 (onder voorbehoud van wijzigingen)
 
De MUNKEYkids starten op woensdag 6 september 2017.
(Let op: zaterdag 2 september is de Kick Off Dag voor de TEAMS van de Jongste Jeugd. Dit is NIET bedoeld voor de MUNKEYkids.)
 
MUNKEYLESSEN PERIODE 1

week 36: 6 sep - les P1.1
week 37: 13 sep - les P1.2 (evt. incl. proefkids)
week 38: 20 sep - les P1.3 (incl. proefkids)
week 39: 27 sep - les P1.4 (partijtjes, incl. proefkids)
week 40: 4 okt - les P1.5 (evt. incl. proefkids)

week 41:
11 okt - geen MUNKEYles (evt. extra training o.b.v. uitnodiging t.b.v. foto & video)
week 42: 18 okt - geen MUNKEYles  (evt. extra training o.b.v. uitnodiging t.b.v. foto & video)

week 43: 25 okt - les P1.6 (partijtjes, evt. incl. proefkids)
week 44: 1 nov - les P1.7 (evt. incl. proefkids)
week 45: 8 nov - les P1.8

MUNKEYLESSEN PERIODE 2:
LET OP: houd de website goed in de gaten of de trainingen vanwege het weer wel of niet doorgaan.

week 46: 15 nov - les P2.1 (evt. incl proefkids)
week 47: 22 nov - les P2.2 (evt. incl. proefkids)
week 48: 29 nov - MUNKEYevenement: Sinterklaas (georganiseerd door de Jeugd Evenementen Commissie)
 
WINTERSTOP
week 49: 6 dec - geen MUNKEYles
week 52: 27 dec - geen MUNKEYles
week 1: 3 jan - geen MUNKEYles
week 50, week 51 en week 2 t/m week 9:  evt. extra wintertraining (tegen extra bijdrage indien indoor, onder voorbehoud, zonder bericht gaat het niet door).

VERVOLG PERIODE 2:

week 10: 7 maart - les P2.3
week 11: 14 maart - les P2.4 (partijtjes, incl. proefkids)
week 12: 21 maart - les P2.5 (incl. proefkids)
week 13: 28 maart - les P2.6 (Paasthema) (partijtjes)
week 14: 4 apr - les P2.7 (incl. proefkids en extra observatieronde t.b.v. doorstroming naar de 3tallen)
week 15: 11 apr - les P2.8

MUNKEYLESSEN PERIODE 3:
week 16: 18 apr - les P3.1
week 17: 25 april - geen MUNKEYles
week 18: 2 mei - geen MUNKEYles
week 19: 9 mei - les P3.2 (incl. proefkids)
week 20: 16 mei - les P3.3
week 21: 23 mei - les P3.4 (partijtjes, extra observatieronde t.b.v. doorstroming naar de 3tallen en start met HCTstagetrainers t.b.v. volgend seizoen)
week 22: 30 mei - les P3.5 (partijtjes, incl. HCTstagetrainers en incl. proefkids)
week 23: 6 juni - les P3.6 (incl. proefkids)
week 24: 13 juni - les P3.7 (in seizoen '17-'18 geen diplomatraining P3.8) 

 
Ouderkindmiddag: datum in juni/juli 2018
MUNKEYkinderen krijgen elk jaar de gelegenheid om tijdens ouderkindmiddag een wedstrijdje te spelen met/tegen hun ouders/verzorgers. Aansluitend kunnen zij deelnemen aan de BBQ (tegen een bijdrage en o.b.v. individuele inschrijving). Ook de teams van de Jongste Jeugd nemen deel aan deze gezellige afsluitende activiteit met hun eigen groep. Ouders/verzorgers/broertjes/zusjes mogen meedoen met de wedstrijdjes en de BBQ. Sticks en bescherming moet ieder zelf regelen.