VertrouwensContactPersoon


De functie van VertrouwensContactPersoon


HC Tilburg vindt het belangrijk dat 'haar mensen' de sport in een veilige omgeving kunnen beoefenen, een omgeving waar iedereen zich thuis voelt. HC Tilburg vindt het belangrijk dat we met z'n allen bij de club plezier beleven aan de sport, samen met medesporters, coaches, trainers en de supporters langs de kant. HC Tilburg vindt het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in en om de wedstrijd, in en om de training en in en om het clubhuis. Ongeacht je leeftijd, je sekse, je geaardheid! En als dat niet zo is, dan is het belangrijk dat je dit dan kunt bespreken met iemand. Dat je je verhaal kwijt kunt en dat je advies krijgt over hoe verder, als dat nodig is. Het bestuur van HC Tilburg vindt het waardevol dat er binnen de vereniging iemand in de buurt is waar je terecht kunt in dit soort situaties. Daarom heeft HC Tilburg binnen de club twee VertrouwensContactPersonen (VCP) aangesteld: Patrick Stalpers en Nelleke Boelhouwer.

Wie zijn wij?Patrick is werkzaam als adviseur, coach en trainer in zijn eigen bedrijf. Hij begeleidt mensen, teams en organisaties bij vragen rondom veranderingen in werk; inzetbaarheid, loopbaanontwikkeling, reorganisatie en ziekte. Kortom veranderingen – gewenst of ongewenst - die je soms tegen kunt komen in werk en leven. Patrick is woonachtig in Tilburg en heeft drie zonen en één dochter, die alle vier bij HC Tilburg hockeyen.


Patrick Stalpers
Nelleke is werkzaam als advocaat en mediator in het familierecht. Zij staat mensen bij in een moeilijke periode van hun leven en vindt het een uitdaging om steeds te bekijken wat in een specifieke situatie de beste oplossing is. Een "standaardoplossing" bestaat niet, het is altijd maatwerk. Nelleke is woonachtig in Tilburg en heeft drie hockeyende zonen, waarvan er twee bij HC Tilburg hockeyen.


Nelleke Boelhouwer
Wanneer kun je bij ons terecht?


Je kunt bij ons terecht met vragen of opmerkingen over situaties waarin jij je op de club niet op je gemak hebt gevoeld. Of als er iets is voorgevallen tijdens een wedstrijd of training, in contact met een medelid, trainer of coach. Of als je een probleem met iemand hebt en dat je lastig vindt om te bespreken. Of als je je niet op je gemak voelt, of (seksueel) geïntimideerd, of bedreigd of gepest wordt. Er is in ieder geval iets voorgevallen wat ongewenst is. En dat wil je bespreken.Als VCP-er zijn wij het eerste aanspreekpunt voor alle betrokkenen bij de club: leden, ouders, trainers/coaches, vrijwilligers met vragen, twijfels of signalen over zaken die met ongewenst (intimiderend) gedrag te maken hebben. Als VCP-er behandelen wij niet zelf inhoudelijk de klacht, maar zoeken we samen naar de volgende stap. Eén van die stappen kan zijn het inschakelen van een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, die getraind is om inhoudelijke begeleiding te geven.Snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en herhaling kan zo voorkomen worden.
Wij werken onafhankelijk van het HC Tilburg-bestuur en koppelen alleen (anoniem) meldingen terug, zonder in te gaan op de klacht. Van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent.

Contact


Heb je vragen, twijfels of signalen over (seksuele) intimidatie of machtsmisbruik, of heb je goede ideeën om HC Tilburg en haar leden een veiligere sportomgeving te geven? Neem dan contact op via: e-mail: [email protected] of telefonisch:
06 46321449 (Patrick Stalpers)
06 23975460 (Nelleke Boelhouwer).
Ook is het mogelijk om de hulplijn seksuele intimidatie van het NOC*NSF te bellen op 0900 202 5590 (op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag van 12 tot 16 uur, 10 cent per minuut).

Met sportieve groet,

Patrick Stalpers en Nelleke Boelhouwer